Publicerad: 2 december 2019

Fler vägar för män in till förskolan

Studier visar att många män vill ha möjlighet till att testa yrket innan de väljer att söka till förskollärarutbildningen.

Barn leker med lego.

Många män i förskolan och på förskollärarutbildningen berättar att det var avgörande för dem att de innan studie- och yrkesvalet hade fått erfarenhet av pedagogiskt arbete med barn. Det visar på ett behov av att förmedla bilden av yrket på fler sätt och utveckla möjligheterna att testa yrket.

Det rör sig även om möjligheterna att byta yrke mitt i livet och att hitta skärningspunkter med andra yrken och utbildningar. För det krävs kunskap om vilken ytterligare kompetens som behövs för arbete i förskolan.

En annan utmaning är att nå dem med rätt utbildning som av olika skäl har lämnat yrket och uppmuntra dem att återvända till förskolan. För att lyckas med det kan ett sätt vara att lyssna på deras reflektioner över sin yrkesroll och ta tillvara på de erfarenheter som finns.

Arbete på olika nivåer

För att utforska och lyckas skapa fler vägar in i förskolan måste olika aktörer, på både nationell och lokal nivå, hitta varandra och arbeta tillsammans. I det arbetet måste både skolhuvudmän, fackliga företrädare, lärosäten och andra myndigheter, till exempel Arbetsförmedlingen, engageras.

Ett yrke för alla

Filmen "Män i förskolan" är en del av SKR:s filmserie Röster om manlighet, som handlar om förändrade mansnormer, och kan användas som inspiration och diskussionsunderlag i frågor kring breddad rekrytering, kompetensförsörjning eller verksamhetsutveckling. Filmen utmanar synen på omsorgsarbete, och i synnerhet yrket förskolepedagog, som något typiskt kvinnligt. 

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elsa Mattsson
    Handläggare
  • Christin Granberg-Norberg
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!