Publicerad: 2 december 2019

Fler män till välfärden

Samtidigt som välfärden har kompetensförsörjningsbehov missar halva befolkningen möjligheter inom välfärden. Andelen män i välfärdsjobben är låg och det är särskilt tydligt när vi ser på fördelningen män och kvinnor inom vård- och omsorgsyrkena och yrkesgrupper inom förskola och skola.

SKR arbetar därför för att bredda rekryteringen genom att utmana normer och attityder kring kön och kompetens som begränsar kvinnors och mäns studie- och yrkesval.

SKR:s utgångspunkter i frågan är:

  • Breddad rekrytering är en lösning för framtida personalförsörjning
  • Kön ska inte vara ett hinder för jobb i välfärden
  • Fler vägar behövs in i välfärden
  • Kompetenta medarbetare skapar bra välfärd

Publikationer

Informationsansvarig

  • Elsa Mattsson
    Handläggare
  • Christin Granberg-Norberg
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!