Publicerad: 13 februari 2020

Anställa personer med funktionsnedsättning till välfärden

Det är brist på arbetskraft inom välfärden, samtidigt som många personer med funktionsnedsättningar har svårt att få ett arbete. SKR vill göra det enklare för arbetsgivare att anställa personer med funktionsnedsättningar till välfärdsyrken.

Välfärden behöver anställa många nya medarbetare. Det beror på att antalet barn, unga och äldre ökar kraftigt. Då behoven ökar, behövs också fler som arbetar inom till exempel vård, skola och omsorg.

Samtidigt som bristen på arbetskraft är stor står många människor utanför arbetsmarknaden. Personer med funktionsnedsättning har svårare att få och behålla ett arbete på svensk arbetsmarknad.

De insatser som erbjuds riktas ofta mot att rusta individen för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Det kan handla om utbildningar eller möjlighet till praktik på en arbetsplats. SKR vill att fler insatser också görs för att arbetsgivare ska känna sig trygga med att ta emot personer med funktionsnedsättning på ett bra sätt.

Fler vägar in i välfärden

När HR, Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen jobbar tillsammans med långsiktig kompetensförsörjning som mål kan vi kombinera arbetsgivarens behov av arbetskraft med individens behov av stöd i arbete.

På de här sidorna beskrivs tre perspektiv som gör det möjligt att skapa fler vägar in i välfärdsjobben för personer med funktionsnedsättning. Här samlas verktyg, tips och inspiration hur man kan arbeta med dem:

  • Dela upp arbetet - skapa nya tjänster
  • Rekrytera och matcha
  • Tillgänglighet på arbetsplatsen

Projektet Fler vägar in – Breddad rekrytering

Projektet pågår fram till juni 2020 och medfinansieras av Europeiska Socialfonden. Arbetet utgår från SKR:s positionspapper funktionshinder och delaktighet, som beskriver SKR:s inriktning i funktionshinderfrågorna.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Leif Klingensjö
    Sektionschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!