Publicerad: 13 februari 2020

Bredda rekryteringen

Kommuner och regioner ska arbeta för större mångfald och bredd i sin rekrytering. Det behövs medarbetare med olika kompetenser och erfarenheter för att kunna erbjuda en god välfärd till alla medborgare.

Bredda rekrytering

Ta till vara nyanländas kompetens

Välfärden har stora kompetensförsörjningsbehov, samtidigt som det finns många människor med utbildning och erfarenhet som flytt till Sverige.

SKR jobbar för att kommuner och regioner bättre ska kunna ta tillvara på den kompetens som nyanlända har med sig i form av utbildning eller yrkeserfarenhet.

Nyanländas kompetens

Fler män till välfärden

Intresset för att jobba i välfärden bland unga killar är betydligt större än andelen män som faktiskt arbetar inom välfärden idag. Mer än hälften av alla unga män anser det viktigt att få arbeta med människor. 20 procent av killarna tänka sig jobb inom förskolan eller socialtjänsten.

Det kan jämföras med att det idag endast är cirka 4 procent av förskollärarna som är män och 11 procent av socialsekreterarna. Här finns en outnyttjad potential.

Fler män till välfärden

Ta tillvara kompetensen hos personer med funktionsnedsättning

Oavsett funktionssätt ska människor kunna bidra med sin kompetens i välfärdsjobben. Ett hållbart och inkluderande arbetsliv är viktigt för att skapa varaktiga anställningar, inte minst när det gäller personer med funktionsnedsättning.

I ett sådant arbetsliv samspelar kompetensförsörjning och arbetsmarknadsåtgärder, till exempel genom strategisk samverkan mellan arbetsgivare och Arbetsförmedling eller kommunens arbetsmarknadsenhet.

Funktionsnedsättning i välfärden

Informationsansvarig

  • Anders Barane
    Utredare
  • Christin N.Granberg
    Utredare
  • Elsa Lyon
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!