Publicerad: 18 februari 2019

Använd kompetensen rätt

Vem ska egentligen göra vad? Rätt kompetens på rätt plats skapar bra kvalité i verksamheten. När verksamheterna utvecklas måste yrkesrollerna hänga med. Genom att organisera arbetet annorlunda kan både personal och verksamhet utvecklas, och resurser användas effektivt.

Använd kompetens rätt

Det är i dagsläget svårt att rekrytera utbildad personal till flera välfärdsyrken såsom vissa läraryrken, förskollärare, socionomer samt sjuksköterskor. Trots detta har arbetsgivarna lyckats rekrytera så att flera av dessa grupper har ökat i antal 2016.

På flera håll krävs nytänkande om vem som gör vad när det gäller innehållet i olika yrken. Arbetsgivarna måste utveckla arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper och använda rätt kompetens till rätt uppgifter. Här följer några exempel på hur verksamheterna kan utvecklas.

Skapa nya eller förändrade yrkesroller

Många kommuner och regioner har börjat att se över sin arbetsorganisation och identifiera arbetsuppgifter som kan utföras av andra kompetenser och yrkesgrupper. En konsekvens av det blir också att medarbetare får använda sin kompetens till uppgifter som de utbildat sig för och som inte kan utföras av andra.

Mer samarbete

Genom att jobba mer tillsammans tas kompetensen tillvara bättre, till exempel vid gemensam lektionsplanering i skolan samt genom arbete i multidisciplinära team inom vården och omsorgen.

Skapa specialistkompetens genom samverkan

Kommuner kan dela på spetskompetens inom exempelvis samhällsbyggnad och teknik.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Katarina Storm Åsell
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!