Publicerad: 2 december 2019

Kampanj för fler deltidsbrandmän

Det krävs en gemensam kraftsamling över hela landet för att rekrytera fler deltidsbrandmän. MSB, SKR, Sobona samt fackförbunden Brandmännens riksförbund (BRF), Kommunal och Vision genomför en nationell kampanj.

Det finns stora möjligheter och outnyttjade resurser att ta vara på för att lyckas rekrytera fler deltidsbrandmän till landets räddningstjänster. Alla behöver göra en insats. MSB genomför därför en rikstäckande kampanj i samarbete med SKR, Sobona samt fackförbunden BRF, Kommunal och Vision.

Syfte med kampanjen

Syftet är att öka kunskapen och intresset för yrket både hos allmänheten och hos arbetsgivare.

Fler ska veta att yrket finns och att det är ett brett yrke som passar många. Arbetsgivare ska förstå nyttan med att ha deltidsbrandmän som anställda och ska vilja vara med och göra skillnad i sin kommun och region.

Kampanjmaterial

Materialet som tas fram till kampanjen kan användas av räddningstjänsterna och fackförbunden. En viktig förutsättning för att satsningen ska lyckas är spridningen av kampanjen och förstärkningen lokalt.

MSB:s samlade kampanjmaterial

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jeanette Hedberg
    Biträdande förhandlingschef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!