Publicerad: 19 december 2019

Snabbspår och jobbspår

Snabbspår och jobbspår för nyanlända syftar till att korta vägarna och effektivisera processerna som bidrar till att nyanlända med yrkes- och utbildningsbakgrund kan börja arbeta i Sverige.

Nationella snabbspår

Parterna på arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingen på nationell nivå tecknade överenskommelser om snabbspår under åren 2015-2017. Ett snabbspår handlar om att i en sammanhållen process erbjuda praktik, språkträning, validering och utbildning.

Målen för snabbspåren är att korta tiden från ankomst till arbete, använda kompetensen rätt och bidra till kompetensförsörjningen. SKR tecknade tillsammans med Arbetsförmedlingen och berörda fackförbund överenskommelser om tre snabbspår för legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården, lärare och förskollärare respektive nyanlända med examen inom socialt arbete.

Lokala jobbspår

Det finns även jobbspår på lokal nivå. De tas fram inom ramen för DUA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete). Jobbspåren ska utgå ifrån arbetsgivarens kompetensbehov och består vanligen av arbetsmarknadsutbildningar, sfi och praktik. Vanligtvis handlar det om att förbereda deltagarna för yrken som inte fordrar eftergymnasiala studier och där alla aktörer (kommun, Arbetsförmedlingen, arbetsgivare) finns på plats och kan samverka på lokal nivå.

De lokala jobbspåren kan även riktas till nyanlända med akademisk utbildning, till exempel lärare eller läkare.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Barane
    Utredare
  • Elsa Lyon
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!