Publicerad: 2 december 2019

Resurser och material

SKR har tillsammans med fackförbunden gjort insatser för att effektivisera vägen till jobben för utlandsutbildade med akademisk examen inom hälso- och sjukvård, skola- och förskola och socialt arbete.

Arbetet har bland annat resulterat i utveckling av språkombudskonceptet, en digital introduktionskurs inom hälso-och sjukvården, kartläggning av legitimationsprocesser för hälso-och sjukvård samt skola och förskola. Den partsgemensamma webbplatsen Vägen till jobben har tagits fram samt även flera informationsinsatser.

Resultatet av dessa insatser finns beskrivna, tillsammans med rapporter, filmer och material kopplade till respektive område.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Barane
    Utredare
  • Elsa Lyon
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!