Publicerad: 2 december 2019

Resurser och material

SKR har tillsammans med fackförbunden gjort insatser för att effektivisera vägen till jobben för utlandsutbildade med akademisk examen inom hälso- och sjukvård, skola- och förskola och socialt arbete.

Arbetet har bland annat resulterat i utveckling av språkombudskonceptet, en digital introduktionskurs inom hälso-och sjukvården, kartläggning av legitimationsprocesser för hälso-och sjukvård samt skola och förskola. Den partsgemensamma webbplatsen Vägen till jobben har tagits fram samt även flera informationsinsatser.

Resultatet av dessa insatser finns beskrivna, tillsammans med rapporter, filmer och material kopplade till respektive område.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Barane
    Utredare
  • Elsa Mattsson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!