Publicerad: 1 september 2020

Nyanländas kompetens

Välfärden har stora kompetensförsörjningsbehov, samtidigt som det finns många människor med utbildning och erfarenhet som flytt till Sverige.

SKR jobbar för att kommuner och regioner bättre ska kunna ta tillvara på den kompetens som nyanlända har med sig i form av utbildning eller yrkeserfarenhet.

Vägen till jobben

Vägen till arbete för den som kommer med utbildning från länder utanför EU/EES kan vara svår att överblicka. Både arbetsgivare, handledare och individerna behöver information. Därför har webbplatsen Vägen till jobben tagits fram.

Vägen till jobben

SKR har tillsammans med fackförbunden fått främjandemedel från Arbetsförmedlingen för en kommunikationssatsning. Det resulterade i webbplatsen Vägen till jobben. Där finns information och vägledning om hur vägen till jobb i välfärden kan se ut. Det kan handla om att beskriva hur legitimationsprocesserna ser ut för utlandsutbildade inom hälso-och sjukvård samt skola och förskola. Här finns också särskild information till arbetsgivare och handledare vad gäller praktik, handledning och anställning.

Denna film berättar kort om vägen till jobb inom vård, skola och omsorg. Med rätt stöd är det enklare att hitta vägen till jobben utifrån sin kompetens.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Barane
    Utredare
  • Elsa Lyon
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!