Publicerad: 4 november 2020

Heltidspaket - verktyg för lokalt införande av heltidsorganisationer

SKR och Kommunal har samlat ihop ett antal verktyg och metoder som lokala parter kan använda i införandet av heltidsorganisationer.

Heltidsresan kan beskrivas som en utvecklingsresa i tre huvudsakliga steg;

  1. strategisk analys med handlingsplanen som grund
  2. organisera om från en deltidsorganisation till en heltidsorganisation
  3. förlägg hållbart in i den nya heltidsorganisationen.

Strategisk analys och handlingsplan

Arbeta med förändringsresan

Stödmaterial för att öka delaktigheten och skapa bra samtal i gruppen och på arbetsplatsen.

Hur arbeta med förändringsresan (Powerpoint)

Uppdatera er handlingsplan

Har ni uppdaterat er lokala handlingsplan? Skaffa er ett gemensamt nuläge som utgångspunkt för ert fortsatta arbete.

För kommuner

Statistik om heltidsarbete i er kommun

Fördjupad statistik i Kolada om heltidsarbete i er kommun

För regioner

Fördjupad statistik i Kolada om heltidsarbete i er region

Processverktyget Pilen

Pilen hjälper er att identifiera vad det finns för möjligheter respektive hinder i utvecklingsarbete.

Instruktioner för ledare av gruppövningen Pilen (PDF, nytt fönster)

När vi ska skapa heltid som norm i välfärden behövs allas goda tankar. Filmen går igenom allt du behöver veta för att jobba med processverktyget Pilen.

Processverktyget Pilen (Powerpoint)

Heltidsresan i siffror

Partsgemensam heltidsrapport som innehåller statistik inom Kommunals avtalsområde.

Heltidsresan i siffror (PDF, nytt fönster)

Heltidsresan i siffror (Powerpoint)

Organisera och bemanna i en heltidsorganisation

Organisera och bemanna 1.0

Materialet hjälper till att synliggöra arbetsuppgifter som kan flyttas från arbetstopparna till dalarna och säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats vid rätt tid.

Instruktioner för ledare av gruppövningen Organisera och bemanna (PDF, nytt fönster)

Organisera och bemanna 1.0 (Powerpoint)

Att gå från deltid till heltid kan innebära att det under vissa tider finns mer personal än det finns arbetsuppgifter, och tvärt om. Med övningen Organisera och bemanna får vi överblick över den dagliga verksamheten och undersöker vad vi kan förändra för att få en bra balans mellan arbetsuppgifter och bemanning. Filmen går igenom allt du behöver veta för att genomföra övningen.

Organisera och bemanna 2.0

Verktyg som ett stöd för att organisera verksamheten på ett nytt sätt.

Organisera och bemanna 2.0 (Powerpoint)

Befolkningsutveckling i din kommun 2018-2027 (Excel)

Heltidsresan i praktiken

Heltidsresans ingångar, utmaningar och förutsättningar som riktar sig till politiker, ledning och chefer.

Heltidsresan i praktiken (Powerpoint)

Hållbar arbetstidsförläggning i en ny heltidsorganisation

Hållbar arbetstidsförläggning

Forskningssammanställning om hållbar arbetstidsförläggning med fokus på stress och återhämtning från Stressforskningsinstitutet.

Hållbar arbetstidsförläggning (Powerpoint)

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Verktyg för att uppfylla kraven i föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

OSA-verktyg, Suntarbetsliv

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, samt allmänna råd om tillämpning.

Organisatorisk och social arbetsmiljö, Arbetsmiljöverket

Bättre möten

En bra balans mellan olika perspektiv behövs. Det leder till ett kreativt mötesklimat med mer energi och delaktighet. I förlängningen lyfter hela verksamheten och utvecklar arbetsmiljön.

Bättre möten, Suntarbetsliv

Informationsansvarig

  • Lars-Ove Brander
    Handläggare
  • Charlotta Undén
    Förhandlare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!