Publicerad: 4 juli 2019

Fråga och svar

När ska redovisningen senast vara klar?

Regionerna ska lämna en ekonomisk berättelse för kalenderåret som visar hur medlen använts till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020.

Regeringen avser även att ge Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp arbetet med överenskommelsen. En redogörelse för arbetet som genomförts under 2019 ska då göras till Socialstyrelsen senast den 31 mars 2020.

Informationsansvarig

  • Carin Renger
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!