Publicerad: 7 januari 2020

Fråga och svar

Hur mycket får kommunerna att dela på?

Kommunerna får totalt 100 miljoner kronor att dela på för att använda till arbete med att skapa goda förutsättningar för vårdens medarbetare inom ramen för överenskommelsen.

Dessa fördelas från staten via SKR till de Regionala samverkans och stödstrukturerna (RSS) där kommunernas socialtjänst ska ha stor påverkansmöjlighet på hur de används.

Informationsansvarig

  • Carin Renger
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!