Publicerad: 2 december 2019

Fritidshem

SKR arbetar för att ge kommunerna fler verktyg för att säkra kompetensförsörjningen inom fritidshemmen. Det sker som ett led för att utveckla fritidshemmens kvalitet och måluppfyllelse.

SKR avser att sprida lärande exempel och lokala strategier för hur de olika yrkesrollerna i fritidshemmen kan användas klokt, hur man kan öka personaltätheten, höja utbildningsnivån samt stärka kompetensen hos olika kategorier av medarbetare.

Fritidshemmets kompetensförsörjning

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare
  • Anna Tornberg
    Utredare
  • Kalle Berg
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!