Publicerad: 25 augusti 2020

Förskolans kompetensförsörjning

SKR stödjer kommunernas arbete med att säkra kompetensförsörjningen till förskolan både på kort och lång sikt.

En del handlar om att stärka barnskötaryrkets attraktivitet. Arbetet sker i nära samverkan med huvudmännen för förskolan, som är ansvariga både för förskolans verksamhet och rekrytering.

En annan del handlar om att påverka nationella beslutsfattare, som ansvarar för bland annat förskollärarutbildningen, lärarlegitimationer och förskolans styrdokument.

SKR:s arbete med förskolans kompetensförsörjning

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare
  • Anna Tornberg
    Utredare
  • Kalle Berg
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!