Publicerad: 11 december 2020

Nyhet

Webbutbildningar inom arbetsrätt

Coronapandemin har gjort att flertalet utbildningar som tidigare genomfördes fysiskt på plats, numer genomförs digitalt.

SKR och SKL Kommentus har gemensamt tagit fram ett antal digitala utbildningar inom arbetsrätt.

Allmänna bestämmelser med HR-inriktning

Utbildningen syftar till att ge en genomgång av avtalet och förståelse för tolkning och tillämpning av AB och vänder sig sig till dig som arbetar inom HR eller arbetar strategiskt med personalfrågor. Utbildningen är särskilt lämpad för dig som är nyanställd eller för dig som gick kursen för några år sedan och känner ett behov av att uppdatera dina kunskaper.

Allmänna bestämmelser (AB) med HR-inriktning

Allmänna bestämmelser med löneadministrativ inriktning

Utbildningen syftar till att ge en genomgång av avtalet och förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med fokus på löneadministrativa frågor. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som löneadministratör och med lönefrågor.

Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning

Allmänna bestämmelser för chefer

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är chef med arbetsgivaransvar eller motsvarande men kan även fungera som introduktion för dig som arbetar med personalfrågor.

Utbildningen syftar till att ge en grundläggande kunskap om AB och viss arbetsrättslig lagstiftning som har ett nära samband med AB, exempelvis lagen om anställningsskydd och semesterlagen.

Allmänna bestämmelser (AB) för chefer, SKL Kommentus

Personlig assistans, PAN och Bilaga J

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som arbetar inom HR, som personalhandläggare eller till dig som ansvarar för frågor kring funktionshinderomsorg och personlig assistans.

Innehållet motsvarar en grundkurs inom området personlig assistans med fokus på avtalet PAN och Bilaga J inom Allmänna Bestämmelser.

Personlig assistans, PAN/Bilaga J

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!