Publicerad: 14 maj 2020

Nyhet

Webbplats för att stötta arbetsmiljöarbetet under coronapandemin

Den partsgemensamma föreningen Suntarbetsliv har tagit fram en webbplats med stöd för chefer och skyddsombud för att hantera risker, arbetsanpassningar, oro och kris som orsakas av coronaviruset.

Bild på Caroline Olsson

Caroline Olsson.

Stödet består av checklistor, tips, filmer, samtalsstöd samt olika exempel på hur kommuner och regioner har hanterat situationer som har uppstått med anledning av coronaviruset.

– I normala tider är det systematiska arbetsmiljöarbetet centralt och när vi nu befinner oss i en situation som är allt annat än vanlig, gäller det att inte tappa arbetsmiljöarbetet. Detta stöd som nu har tagits fram är därför väldigt välkommet, säger Caroline Olsson, sektionschef på Sveriges Kommuner och Regioner.

Arbetsmiljöarbete i tider av corona, Suntarbetsliv

Sex områden

Sidan kommer att uppdateras utifrån de behov som finns ute i verksamheterna. För närvarande ligger fokus på sex områden:

  • Riskbedömning
  • Roller och ansvar
  • Jobba på nya sätt
  • Resursteamet
  • Arbetsbelastning
  • Kris och oro

–Suntarbetsliv har tagit fram den här webbplatsen helt utifrån medlemmarnas behov, där vi tillsammans med samtliga fackliga organisationer har fått beskriva vad vi ser som det viktigaste just nu. Men om det är något som coronaviruset har lärt oss, är det att saker ändras snabbt. Därför kan stödet utvecklas och anpassas allt eftersom vi ser att behoven förändras, säger Caroline Olsson.

Informationsansvarig

  • Mats Stenberg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!