Publicerad: 11 oktober 2019

Nyhet

Socialsekreterarnas arbetsmiljö blir bättre

Arbetsmiljöverket har publicerat en rapport som visar att arbetsmiljön inom socialtjänsten under senaste åren har förbättrats. Rapporten konstaterar även att verkets tillsyn är en av källorna som bidragit till dessa förbättringar.

Rapporten bygger på en utvärdering av socialsekreterares arbetsmiljö mellan åren 2015 och 2017. Arbetsmiljöverket har genomfört inspektioner i 145 kommuner över hela landet och sedan skickat ut en enkät före och efter inspektionerna.

Arbetsmiljöinspektioner och dess påverkan på socialsekreterares arbetsmiljö, rapport från Arbetsmiljöverket (PDF, nytt fönster)

Forskningsprojekt vid Gävle högskola

Även Pia Tham, forskare i socialt arbete, och hennes forskarteam från Högskolan i Gävle har i en rapport konstaterat en liknande tendens att socialtjänstens arbetsmiljö förbättrats.

I rapporten har socialsekreterare i Stockholms län svarat på frågor om arbetsvillkor och välmående vid åren 2013, 2014 samt 2018. Vid den senaste mätningen, har en betydligt lägre andel uppgett att de har en för hög arbetsbelastning samt att arbetet har en negativ påverkan på hem och familjeliv. Resultaten är preliminära och forskningsprojektet avslutas i augusti 2020.

Suntarbetsliv beskriver forskningsprojektet i en artikel.

Socialtjänsten kryar på sig

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!