Publicerad: 25 november 2020

Nyhet

Skyddsutrustning med tillfälliga tillstånd får användas hela 2021

Arbetsmiljöverkets uppdrag att utfärda tillfälliga tillstånd för icke CE-märkt personlig skyddsutrustning som skydd mot covid-19, förlängs till och med 30 juni 2021.

Personlig skyddsutrustning med tillfälliga tillstånd får användas fram till och med 31 december 2021 inom branscherna för vård och omsorg, kriminalvård, tandvård, djurvård och räddningstjänst. Föreskrifterna börjar gälla 1 januari 2021. Detta säkerställer att den personliga skyddsutrustningen som används är testad och säker.

Arbetsgivaren bedömer smittoriskerna

Det är arbetsgivaren som ska bedöma smittoriskerna för att kunna avgöra vilka skyddsåtgärder och vilken personlig skyddsutrustning som behövs.

Undantag

Undantaget som medger användning av skyddsmask 90 för skydd mot covid-19, förlängs till 30 juni 2021. Detta har Arbetsmiljöverket beslutat i nya föreskrifter (AFS 2020:9) som reglerar förlängda tillfälliga tillstånd för personlig skyddsutrustning.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!