Publicerad: 28 januari 2020

Nyhet

SKR förbereder remissvar om ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska få en ny struktur och förslaget går ut på remiss 30 januari.

Förutom att föreskrifterna sorterats på ett mer överskådligt sätt, har det skett en översyn av språket. I dag finns 67 föreskrifter som Arbetsmiljöverket utfärdat. I förslaget till ny struktur är det istället 14 föreskrifter. En uttalad ambition från Arbetsmiljöverket är att det ska bli enklare att förstå de nya reglerna.

SKR har påbörjat arbetet med remissvaret som ska besvaras senast 20 augusti 2020. Enligt Arbetsmiljöverkets tidplan träder de nya föreskrifterna ikraft 1 mars 2022.

Remiss om ny regelstruktur, nyhet från Arbetsmiljöverket

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare
  • Anders Westlund
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!