Publicerad: 26 mars 2020

Nyhet

SKR begär undantag i regler kring studiemedel

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som befinner sig i olika former av vidareutbildning och studenter i slutet av relevanta utbildningar är en viktig resurs att ta tillvara för att stärka bemanningen i hälso- och sjukvård och omsorg, inte minst under sommarmånaderna.

Både studenter och fackförbund har lyft farhågor om att studenter som går in och arbetar mer än planerat kan bli återbetalningsskyldiga för redan beviljade studiemedel om deras inkomster överstiger det så kallade fribeloppet.

SKR har därför begärt att fribeloppen i studiemedelssystemet justeras eller tillfälligt tas bort så att studenter som arbetar inom hälso- och sjukvård och omsorg parallellt med sin utbildning inte blir återbetalningsskyldiga på redan beviljade studiemedel eller hindras från att beviljas studiemedel vid fortsatta studier i höst.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna-Clara Olsson
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!