Publicerad: 26 juni 2019

Nyhet

Se föreläsning om stress, hälsa och arbetsmiljö

Diskussionen om stress och dess påverkan har pågått under flera årtionden. Men ökar stressen i samhället på grund av arbetsmiljön?

Stress kan beskrivas som en påfrestning som vi utsätts för när krav och förväntningar inte stämmer överens med våra tillgängliga resurser och det vi förmår. Orsakerna till stress kan vara många, men framför allt är de individuella – hur du upplever ditt arbete och övrig livssituation är olika beroende på vem du är och var du befinner dig i livet.

Professor Hugo Westerlund på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet håller en föreläsning där han diskuterar medias bild av stress, om man blir sjuk av stress samt vikten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreläsningen spelades in 25 februari 2019.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!