Publicerad: 15 mars 2018

Nyhet

Risken för sjukfrånvaro inte större i offentlig verksamhet

En undersökning från Försäkringskassan konstaterar att risken för sjukskrivning inte är större i offentlig verksamhet än i privat.

Bild på sektionschef Caroline Olsson

Caroline Olsson

Kommuner och landsting har betydligt högre sjukfrånvaro än privat sektor och dessa skillnader har varit i stort fokus sedan lång tid tillbaka. I rapporten konstateras att risken för sjukskrivning inte är högre hos offentliga än privata arbetsgivare när hänsyn tas till personalsammansättning, som till exempel kön, yrke och ålder.

Framförallt är det en högre andel kvinnor och en större andel personal i kontaktyrken, som arbetar inom offentlig jämfört med privat verksamhet som förklarar skillnaden. Storleken på arbetsplatsen har större påverkan på sjukfrånvaron än driftsformen.

Försäkringskassan konstaterar i sin analys att sjukfrånvaron är lägst hos små och privata arbetsgivare och högre hos större privata respektive offentliga arbetsgivare. Offentliga arbetsgivare och stora, privata företag har fler, men kortare, sjukfall än små och medelstora företag.

– Sveriges Kommuner och Landsting har länge efterlyst mer och djupare analyser av detta problem, bland annat i vår rapport om sjukfrånvaro som vi publicerade i december 2017. Det är glädjande att se att sådana analyser nu är gjorda. De visar att det inte finns någon grund för att påstå att skillnader i sjukfrånvaro skulle bero på att kommuner och landsting är sämre arbetsgivare, säger Caroline Olsson, sektionschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

Försäkringskassans rapport: Storlek på arbetsplatsen påverkar sjukfrånvaron mer än driftsform

Utdrag från Försäkringskassans rapport

  • Risken för sjukskrivning är inte högre hos offentliga än privata arbetsgivare när hänsyn tas till personalsammansättning, som till exempel kön, yrke och ålder.
  • Sjukfrånvaron är lägst hos mindre, privata arbetsgivare och högre hos större privata respektive offentliga arbetsgivare.
  • Offentliga arbetsgivare och stora, privata företag har fler men kortare sjukfall än små och medelstora företag.
  • Små företag har färre sjukfall, men de sjukfall som uppstår blir ofta längre.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!