Publicerad: 4 mars 2020

Nyhet

Regionerna får åter förordna vissa icke-legitimerade läkare

Från och med den 1 mars 2020 får regionerna åter själva förordna AT-läkare och vissa andra vikarierande underläkare, på samma sätt som före den 7 maj 2019.

Kammarrätten i Stockholm konstaterade förra året att det saknades lagstöd för Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2000:6 som gav regionerna möjlighet att själva utfärda särskilt förordnande för vissa icke-legitimerade läkare. Därav följde att särskilda förordnanden för icke-legitimerade läkare från och med maj 2019 endast kunde utfärdas av Socialstyrelsen.

Ny författning från Socialstyrelsen

Efter en ändring i Patientsäkerhetslagen har Socialstyrelsen nu utfärdat en ny författning – Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:3) om särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare – som trädde i kraft den 1 mars 2020. Den tidigare ordningen är därmed återställd och regionerna kan själva förordna AT-läkare och vissa andra icke-legitimerade läkare på samma sätt som före den 7 maj 2019.

Socialstyrelsens föreskrifter om särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare (PDF, nytt fönster)

De grupper som även före maj 2019 har behövt särskilda förordnanden från Socialstyrelsen berörs inte av förändringen. Det gäller exempelvis tandläkare och utlandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal som ska göra praktisk tjänstgöring. För dessa grupper ska arbetsgivaren även fortsatt ansöka om särskilda förordnanden från Socialstyrelsen.

Informationsansvarig

  • Anna-Clara Olsson
    Utredare
  • Anna Åberg
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!