Publicerad: 20 juni 2019

Nyhet

Rapport om arbetet med inhyrd personal

Rapporten beskriver det arbete som regionerna gemensamt, med stöd av SKL, bedrivit sedan 2016. Syftet med arbetet har varit att främja trygga vårdkontakter med god kontinuitet och kvalitet, god arbetsmiljö och kostnadseffektivitet.

Målet att alla regioner skulle vara oberoende av inhyrd vård personal ställdes högt och tiden var kort. Det nationella målet har ännu inte nåtts men mer än hälften av regionerna minskar nu sina hyrkostnader. De tidigare kraftiga kostnadsökningarna har planat och sedan augusti 2017 har kostnadsandelen för hyrpersonal i relation till egen personal varit konstant, knappt 4 %.

Oberoende av inhyrd personal (PDF, nytt fönster)

Diskussionen om inhyrd personal har, genom projektet, hamnat högt upp både på den politiska agendan och på ledningsnivå. Det har lett till ett stort antal förändringar och förbättringar, för såväl patienter som för personal.

Oberoende av hyrpersonal är viktigt

Ett oberoende av inhyrd personal är viktigt för att andra utvecklingsarbeten inom hälso- och sjukvården ska lyckas. Utveckling inom hälso- och sjukvården handlar om bättre kvalitet, högre patientsäkerhet och större trygghet för patienterna samt bättre arbetsmiljö för personalen, med färre sjukskrivningar. Ett oberoende av inhyrd personal är en möjliggörare för många andra viktiga förändringar.

Arbetet för att nå en hyroberoende vård kommer att fortsätta och rapporten anger flera förslag till hur det kan ske.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Martin Rödholm
    Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!