Publicerad: 27 juni 2019

Nyhet

Rapporter om modeller för kompetensutveckling

Nu släpps två rapporter som resultat av en större intervjuundersökning genomförd november 2018 på uppdrag av SKL.

Bakgrunden är två partsgemensamma arbete mellan SKL och Vårdförbundet/Fysioterapeuterna respektive SKL och Vårdförbundet i samband med Huvudöverenskommelse (HÖK) 16.

Modeller för karriär och kompetensutveckling

I rapporten ”Modeller för kompetens- och karriärutveckling” har arbetsgivarföreträdare och fackliga representanter i fem regioner och fem kommuner intervjuats och ger sin bild av olika modeller för karriär och kompetensutveckling och vilka behov som finns för framtiden.

Modeller för kompetens- och karriärutveckling

Specialistutbildning för sjuksköterskor inom psykiatrin

Psykiatrin är ett område där det nationella behovet av specialistsjuksköterskor är stort. I rapporten ”Utbildningsanställningar för sjuksköterskor i psykiatrin” har verksamhetsföreträdare, fackliga representanter och medarbetare inom ett urval psykiatriverksamheter i sju regioner intervjuats. Rapporten återger deras bild av möjligheter och utmaningar med specialistutbildning för sjuksköterskor inom psykiatrin och de olika modeller som erbjuds.

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor i psykiatrin

Syftet med rapporterna är att öka engagemang och kunskap hos chefer och lokala parter om hur kompetens – och karriärutveckling samt specialisering kan bidra och stimulera till verksamhetens utveckling och en säker kompetensförsörjning. Rapporterna innehåller frågor för diskussion och reflektion och kan användas till bland annat lärandedialoger och workshops.

Rapporterna är gratis och kan laddas ner i SKL:s webbutik.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lotta Christofferson
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!