Publicerad: 29 oktober 2018

Nyhet

Överenskommelse träffad med samtliga fackliga organisationer om frågor om sommartid/vintertid

Det har gjorts en ändring i förhandlingsöverenskommelsen från 1993, Förhandlingar rörande vissa frågor i samband med sommartid, förhandlingsprotokoll 1993-02-26.

Ändringen innebär att arbetstagare som tjänstgör sista natten med sommartid och därigenom arbetar en extra timme, får enkel övertidsersättning för den timmen från och med övergången till normaltid (vintertid) i år. Överenskommelsen från 1993 är i övrigt oförändrad och har ingen retroaktiv verkan.

Övriga kollektivavtal

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!