Publicerad: 11 december 2019

Nyhet

Nytt läkarintyg för sjuklöneperioden ger tydligare information

I det nya intyget blir det tydligare för hälso- och sjukvården vilken medicinsk information som arbetstagaren behöver ge sin arbetsgivare under sjuklöneperioden. SKR har även tagit fram en arbetsgivarversion av läkarintyg för längre sjukfall.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i samarbete med de andra större arbetsgivarorganisationerna, Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket och Svensk Handel, tagit fram ett läkarintyg för sjuklöneperioden med förhoppning om att det ska ersätta de många olika varianter på sjuklöneintyg som finns.

Läkarintyg vid sjukfrånvaro

Det nya sjuklöneintyget är kortfattat, men innehåller de frågor som arbetsgivaren behöver få besvarade för att kunna ta ställning till om arbetstagaren under sjuklöneperioden har rätt till sjuklön och att vara frånvarande på grund av sjukdom. Intyget ger även information om behov och förutsättningar för tidiga rehabiliteringsinsatser.

− Enligt dagens regelverk finns det inget formkrav för det läkarintyg som ska användas under sjuklöneperioden och olika vårdverksamheter använder idag olika intyg. Vi har under lång tid fått signaler från våra medlemmar att detta är ett problem, allt för ofta får arbetsgivarna för lite eller felaktig information i intygen. Med ett nytt, enhetligt intyg vill vi att det ska bli tydligare och bättre för hälso- och sjukvården, arbetstagare och arbetsgivare. Alla parter vinner på ett enklare och för sjuklöneperioden anpassat läkarintyg, säger Tina Eriksson, förhandlare på avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKR.

Intyget är framtaget gemensamt av avdelningen för arbetsgivarpolitik och avdelningen för vård och omsorg på SKR.

− Det har varit en framgång att vi samarbetat med utvecklingen av intyget från arbetsgivarsidan och hälso- och sjukvården för att nå samsyn om vilken medicinsk information som bör efterfrågas tidigt i sjukfallet. Vi tror att det nya intyget kommer att underlätta aktörernas uppdrag och samarbetet mellan dem, och framförallt för arbetstagarnas återgång i arbete. Det är en stor fördel att intyget är kortfattat och kan utfärdas elektroniskt för flertalet verksamheter, säger Cecilia Alfvén, handläggare på avdelningen för vård och omsorg, SKR.

Intyg om arbetsförmåga

SKR har också tagit fram en särskild arbetsgivarversion av Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning. I dagsläget använder hälso- och sjukvården Försäkringskassans intyg där Försäkringskassan står som mottagare, vilket SKR bedömer är felaktigt. Hälso- och sjukvården behöver ta hänsyn till dels GDPR, dels Socialstyrelsens intygsföreskrifter vid utfärdande av intyg.

Därför har SKR tagit fram en arbetsgivarversion där det är tydligare att det är arbetsgivaren som är mottagare. Innehållet i Försäkringskassans intyg förs över digitalt till arbetsgivarversionen av intyget för att säkerställa att arbetsgivaren erhåller i princip samma information som Försäkringskassan.

Intygen finns i Webcert

Båda läkarintygen finns i Ineras intygsapplikation Webcert som de flesta regioner är anslutna till. För de regioner som inte har tillgång till intygen i Webcert, har SKR tagit fram pdf-versioner.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Tina Eriksson
    Förhandlare
  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!