Publicerad: 26 augusti 2019

Nyhet

Ny samtalsserie om hur du attraherar framtidens medarbetare

Vad blir viktigaste i arbetsgivares strävan att attrahera och behålla rätt människor i framtiden? Det får vi lära oss mer om i Employer branding i välfärden – från strategi till verkstad, SKL:s nya filmade samtalsserie på webben.

Utifrån både globala och svenska studier presenteras insikter om vad som utmärker unga från äldre generationer när det gäller grundläggande värderingar och synen på arbete, och vad det innebär för dig som arbetsgivare, men också hur viktigt det är att arbeta med attraktiva arbetsplatser för att både attrahera nya och behålla duktiga medarbetare.

Filmade samtal om employer branding

Olika perspektiv

Först ut i samtalsserien är Johanna Henriksson, HR-utvecklare på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vi får även möta Anders Parment, generationsforskare från Stockholms universitet, Mia Rydberg och Charlotte Flyckt, personalstrateger i Linköping kommun, Emil Adén, HR-chef på Trafikverket och Ulrik Hoffman, vd på Ungdomsbarometern, som även berättar om några resultat ur SKL:s ungdomsundersökning från 2019.

Alla medverkande har olika perspektiv på arbetet med employer branding och summerar vad de tror är de största utmaningarna som dagens och morgondagens chefer och ledare står inför. Samtalsserien består av fem avsnitt som är cirka tjugo minuter långa.

Employer branding

Employer branding, arbetsgivarmärket eller arbetsgivarvarumärket är olika uttryck för samma sak – arbetsgivarens arbete med att utveckla sitt varumärke. Syftet är att attrahera, rekrytera och behålla rätt medarbetare, samt att vårda relationerna med tidigare medarbetare.

Informationsansvarig

  • Paola Felicetti
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!