Publicerad: 11 januari 2018

Nyhet

Ny avtalsbilaga om arbetstidsförläggning

SKL/Pacta och OFR Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet/Fysioterapeuterna) träffade i slutet av 2016 en avsiktsförklaring om ett partsarbete rörande verksamhetsanpassad och hälsosam arbetstidsförläggning.

Bild på Niclas Lindahl, förhandlingschef

Niclas Lindahl.

Arbetet har pågått under 2017 och parterna enades idag om den nya avtalsbilagan Centrala parters syn på förutsättningar för en välfungerande arbetstidsförläggning.

− Vi hoppas den nya bilagan ska kunna bli ett bra stöd och bidra till att arbetstidsförläggningen möter både verksamhetens behov och kraven på en god arbetsmiljö. Det är en fråga som har stor betydelse för möjligheterna att klara kompetensförsörjningen till välfärden, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef SKL.

Syftet med den nya avtalsbilagan är att den ska vara ett stöd i det lokala arbetet. Den innebär inga nya bestämmelser eller avsteg från de regler som finns om arbetsmiljö och arbetstider. Det som framhålls är betydelsen av dialog om arbetstidsförläggningen, både mellan chef och medarbetare, på arbetsplatsträffar och i samverkansgrupp. Tyngdpunkten ligger på att lyfta fram förutsättningar för en välfungerande arbetstidsförläggning och att ge exempel på frågor som kan vara underlag för dialog om arbetstidsförläggningen.

HÖK 16 i lydelse 2017-04-01 OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård, tecknad 2018-01-11 (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!