Publicerad: 21 juni 2018

Nyhet

Nya regler för kunskapsprov i vården

Socialstyrelsen inför ändringar i regelverket kring kunskapsprovet för hälso- och sjukvårdspersonal med utbildning utanför EU/EES.

Bild på Agneta Jöhnk

Agneta Jöhnk.

– Ändringarna kommer förhoppningsvis att bidra till att fler klarar kunskapsproven och får en svensk legitimation. Det ökar möjligheterna att rekrytera nya medarbetare till svensk hälso- och sjukvård, säger Agneta Jöhnk, chef på avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKL.

Ändringarna handlar bland annat om att antalet praktiska provförsök utökas och att perioden som den sökande har på sig att klara samtliga moment i processen förlängs.

– Vi är positiva till ändringarna i regelverket. De överensstämmer i mycket med vad vi har föreslagit i våra dialoger med Socialstyrelsen. Nu vill vi se att lärosätena tar en ännu mer aktiv roll i att skapa rätt förutsättningar inför provet i form av exempelvis instuderingsmaterial, säger Agneta Jöhnk.

Förändringarna i kunskapsprovsprocessen

  • Den period som den sökande har på sig för att klara samtliga moment i kunskapsprovsprocessen förlängs från två år till fem år.
  • Antalet praktiska provförsök utökas och blir desamma som de teoretiska – alltså tre istället för två.
  • De prov som skrivs fram till och med 30 juni 2019 ska inte räknas in i det totala antalet prov som den sökande har på sig. Efter 1 juli 2019 kommer det maximala antalet försök att var tre till antalet.

Förändringarna gäller samtliga legitimationsyrken.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!