Publicerad: 6 juli 2018

Nyhet

Nya arbetsmiljöregler för arbetskläder

Nyligen beslutade föreskrifter från Arbetsmiljöverket gäller åtgärder för att förebygga smittrisker. Föreskrifterna börjar gälla 19 november 2018, AFS 2018:4.

De nya arbetsmiljöreglerna i kombination med Socialstyrelsens föreskrifter, innebär skärpta regler i berörda verksamheter och kommer att påverka bland annat hemtjänsten.

Två tydliga nyheter:

  • Regler om tvätt av arbetskläder
  • Arbetsgivaren ska bekosta de arbetskläder (kortärmad överdel och underdel) som behövs enligt Socialstyrelsens regler.

Socialstyrelsen har tidigare bestämt att i verksamheter där det finns risk för överföring av smittämnen ska personalen ha särskilda arbetskläder. Det avser kortärmad överdel och underdel (kortärmad skjorta eller t-shirt och byxor). Dessa arbetskläder ska arbetsgivaren bekosta och ansvara för att byts dagligen och kan tvättas i minst 60 grader. Regeln om tvätt har kommit till efter ett EU-direktiv om arbetsmiljö som Arbetsmiljöverket inför i sina föreskrifter.

De ändrade föreskrifterna innebär också att risker med mögel och damm lyfts ur och läggs istället i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter Smittrisker

Föreskrifter om blodsmitta

En allvarlig smittrisk i vården är blodsmitta för de som exempelvis sticker sig på kanyler och andra instrument. Enligt de nya föreskrifterna ska arbetsgivare se till att det finns märkta behållare för stickande och skärande instrument, som sprutor och skalpeller. Det finns även ett krav på att kanyler och liknande föremål ska ha ett stickskydd. Även om de har stickskydd ska de läggas i den säkra behållaren efter att de använts.

Nya sanktionsavgifter

Två nya sanktionsavgifter införs, en gäller arbetsgivare som inte tillhandahåller och märker upp säkra avfallsbehållare för vassa föremål som varit i kontakt med kroppsvätskor. Behållarna får inte återanvändas.

Den andra sanktionsavgiften gäller arbetsgivare som inte dokumenterar när anställda har utsatts för allvarlig smitta, till exempel tuberkulos.

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg

PM Arbetsmiljöföreskrifter om smittrisker från och med den 19 november 2018, AFS 2018:4 (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!