Publicerad: 26 juni 2018

Nyhet

Indikation om oförändrade försäkringspremier

AFA Försäkring bedömer att 2019 års premienivåer kommer att vara oförändrade jämfört med 2018 för AGS-KL, TFA-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen. Denna tidiga information lämnas för att underlätta budgetprocessen i kommun, landsting, region och företag.

AFA Försäkring har under våren genomfört en femårsstudie över förväntad premie/förmögenhetsutveckling för sina försäkringar. AFA Sjukförsäkring bedöms år 2019 kunna behålla 2018 års nollpremie för AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen.

För AFA Trygghetsförsäkring, TFA-KL, indikerar analyserna på ett behov av kapitalstärkande åtgärder under analysperioden (2018 – 2022). Detta kan hanteras genom koncernbidrag från AFA Sjukförsäkring till AFA Trygghetsförsäkring. Det möjliggör en oförändrad premie om 0,01 % för TFA-KL samtidigt som slutsatsen avseende premier i AFA Sjukförsäkring inte påverkas.

Premieindikationen per juni 2018 är alltså att 2019 års premienivåer kommer att vara oförändrade jämfört med 2018. Beslut om premier för AGS-KL, TFA-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen fattas dock först i december 2018.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!