Publicerad: 7 mars 2018

Nyhet

Heltidsarbete och delad föräldraledighet ökar jämställdheten

Som Sveriges största arbetsgivare ser Sveriges Kommuner och Landsting det som en självklarhet att kvinnor och män ska ha lika stora möjligheter till att utvecklas i sitt yrkesliv. SKL presenterar idag en ny rapport med fokus på jämställdhet.

Kvinnor tar ut en större del av föräldraledigheten, 75 procent jämfört med männen som tar ut 25 procent av föräldrapenningdagarna. Kvinnor tar också ut en större del av den tillfälliga föräldrapenningen, som till exempel vård av sjukt barn och de utför mer utbetalt hemarbete.

2016 publicerade SKL rapporten Jämställdhet ur arbetsgivarperspektiv. Rapporten innehåller ett jämställdhetsprogram med SKL:s ställningstaganden i jämställdhetsfrågorna i form av åtta ståndpunkter och motiveringar till dessa.

Halva föräldraledigheten, hela tiden är en fördjupande rapport med fokus på två av dessa ståndpunkter, delad föräldraledighet och ökat heltidsarbete. Dessa två områden är inbördes beroende av varandra. För att fler ska kunna arbeta heltid krävs att kvinnor och män i högre utsträckning delar lika på föräldraledigheten, på VAB-dagar och på det obetalda hemarbetet. På samma sätt möjliggör delad föräldraledighet att båda parter i högre utsträckning kan arbeta heltid.

Rapport: Halva föräldraledigheten, hela tiden

Rapport: Jämställdhet ur arbetsgivarperspektiv

Debattartikel: Ökat heltidsarbete ökar jämställdheten

Seminarium

I samband med rapporten anordnade SKL ett seminarium om föräldraledighet, heltidsarbete och jämställdhet i arbetslivet.

Lena Micko, ordförande för SKL, inleder seminariet. Charlotta Undén, avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKL, redogör därefter för rapportens övergripande slutsatser. Seminariet avslutas med en paneldiskussion.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!