Publicerad: 16 november 2020

Nyhet

Guide till inkluderande arbetsplatser – ett stöd på vägen till bra kompetensförsörjning

Samtidigt som många människor står utanför arbetsmarknaden är efterfrågan på arbetskraft stor inom många områden, inte minst inom välfärden. I ett gemensamt projekt med ett antal kommuner har SKR, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för delaktighet hittat sätt att få de två behoven att mötas.

Inkluderande arbetsplatser är en viktig förutsättning för att lyckas med bra rekryteringar. Att våga tänka på nytt sätt är en annan förutsättning. Nu finns en guide till arbetsgivare som vill arbeta med nya tankesätt, inkluderande arbetsplatser och eventuella stöd till enskilda, som stöd på vägen till bra kompetensförsörjning.

Guide till inkluderande arbetsplatser - Ett stöd på vägen mot fler långsiktigt inkluderande arbetsplatser (PDF, nytt fönster)

Möjlighet till anställning

Effekterna av projektet, som pågått under tre år, är att personer som står långt från arbetsmarknaden, på grund av funktionssätt som medför långvarig/kronisk intellektuell och/eller kognitiv påverkan, får möjlighet till en anställning, samtidigt som man frigör arbetstid för utbildad personal inom framför allt skola, vård och omsorg.

Ursprungligt syfte med projektet var att göra det lättare för arbetsgivare i välfärden att anställa personer med funktionsnedsättning, men i projektet har man tagit det ett steg längre. Fler grupper inkluderades och med hjälp av ett beräkningsverktyg, framtaget av Skövde kommun, har projektet skapat en metod som ligger i framkant inom området och som dessutom gör att kostnaden blir mindre.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!