Publicerad: 1 april 2020

Nyhet

Förslag om tidsbegränsad nedsättning av sociala avgifter

Regeringen har presenterat ett förslag om en tidsbegränsad nedsättning av sociala avgifter. Syftet med förslaget är att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av coronaviruset.

Bild på förhandlingschef Niclas Lindahl, Sveriges Kommuner och Regioner

Niclas Lindahl.

− Nedsättningen omfattar samtliga företag och organisationer som är registrerade arbetsgivare. För att undvika onödiga omprövningar bör arbetsgivare som vill ta del av nedsättning vänta med att lämna arbetsgivardeklaration till dess att reglerna har trätt i kraft, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Förslaget innebär att arbetsgivare, för ett begränsat antal arbetstagare, endast ska betala ålders­pen­sionsavgift på ersättningar som utges under perio­den den 1 mars 2020 till och med den 30 juni 2020. Nedsättningen gäller upp till en lönesumma om 25 000 kronor per anställd och månad för som mest 30 anställda.

Reglerna föreslås träda i kraft den 6 april och gälla fram till den 30 juni 2020. Regeringen har skickat förslaget till Lagrådet för granskning och kommer inom kort besluta och överlämna den extra ändringsbudgeten till riksdagen.

Ytterligare information samt praktisk hantering finns via Regeringskansliet och Skatteverket.

Om förslaget tillfälligt sänkta socialavgifter med anledning av coronaviruset, Regeringskansliet

Lämna arbetsgivardeklaration, Skattverket

Informationsansvarig

  • Agnes Gradstock
    Förhandlare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!