Publicerad: 19 april 2018

Nyhet

Driftsform inte avgörande för sjukfrånvaron

En undersökning från Försäkringskassan konstaterar att skillnaderna i sjukfrånvaro mellan privat och offentlig produktion av välfärdstjänster inte är beroende av driftsformen.

Bild på Caroline Olsson

Caroline Olsson

Försäkringskassan presenterar idag en rapport som dels studerar personalsammansättningens betydelse för sjukfrånvaron i privat och offentlig produktion av välfärdstjänster, och dels studerar företagsstorlekens betydelse för sjukfrånvaron inom privat produktion av välfärdstjänster.

Resultatet visar att skillnaderna i sjukfrånvaro mellan privat och offentligt drivna välfärdstjänster är små, om hänsyn tas till personalsammansättningen. En högre sjukfrånvaro finns i stället hos de stora offentliga och privata välfärdsproducenterna, jämfört med de mindre privata producenterna som har lägre sjukfrånvaro. Skillnaderna i sjukfrånvaro mellan privat och offentlig produktion av välfärdstjänster beror snarare främst på låg sjukfrånvaro hos de mindre välfärdsföretagen.

– Det här resultatet är viktigt eftersom det ytterligare stärker vår förståelse för skillnader i sjukfrånvaro mellan olika sektorer. Vi ser helt enkelt att driftsformen inte är relevant som förklaringsfaktor, vilket vi har hävdat länge men haft svårt att få gehör för. Att Försäkringskassan tillhandhåller pusselbitar som ger oss alla en bättre förståelse för den komplexa sjukfrånvarosituation som finns i Sverige är förstås mycket välkommet, säger Caroline Olsson, sektionschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

Försäkringskassans rapport: Sjukfrånvaron i välfärdstjänsterna

Utdrag från Försäkringskassans rapport

  • Risken för sjukskrivning är högre inom välfärdstjänstebranscherna jämfört med genomsnittet för alla branscher.
  • Fyra av fem inom vård, skola och omsorg arbetar i offentligt driven verksamhet.
  • Skillnaden i sjukfrånvaro mellan privata och offentliga välfärdsproducenter är marginell och förklaras i första hand av låg sjukfrånvaro i de allra minsta privata välfärdsföretagen.
  • Sjukfrånvaron är inte högre hos kommuner och landsting än hos de stora privata välfärdsproducenterna när hänsyn tas till personalsammansättningen.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!