Publicerad: 6 februari 2018

Nyhet

Avtal om kompensation till pensionärer som fått sänkt pension

SKL har tillsammans med centrala parter undertecknat en överenskommelse som innebär att de pensionärer som fått sänkt kompletteringspension under 2018 ska få en temporär kompensation. Överenskommelsen rör pensionärer födda 1953 och tidigare.

Bakgrunden till överenskommelsen var att omkring 150 000 pensionärer vid årsskiftet fick besked om sänkt kompletteringspension. Sänkningarna är huvudsakligen ett resultat av Pensionsöverenskommelsen PÖK 02 som träffades mellan de centrala parterna 2002. Syftet var att säkerställa att tjänstepensioner enligt äldre pensionsavtal inte skulle urholkas vid införandet av nuvarande allmänna pensionssystem. De aktuella sänkningarna har inte gått att förutse.

De temporärt ändrade friläggningsreglerna ska gälla under hela 2018, vilket betyder att berörda pensionärer kommer att kompenseras retroaktivt. Överenskommelsen innebär vidare att dessa pensionärer minst får en kompensation motsvarande utbetald kompletteringspension i december 2017. Kompensationen kan dock som högst uppgå till en nivå motsvarande det maximala friläggningsbeloppet.

I samband med nya överenskommelse enades parterna vidare om att omedelbart uppta förhandlingar om en långsiktigt hållbar förändring av gällande friläggningsregler för personer födda 1937 och tidigare samt födda 1938 till 1953 med en gemensam målsättning att nå en ny överenskommelse för detta under första halvan av 2018.

Överenskommelse om temporär kompensation till pensionärer som beroende på utebliven friläggning år 2018 fått sänkt kompletteringspension (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!