Publicerad: 23 januari 2019

Nyhet

Arbetstidsbestämmelser med Vårdförbundet

SKL och Sobona har fått frågor om de särskilda arbetstidsbestämmelserna om natt- och rotationstjänstgöring i avtalet HÖK 16, bilaga 3, med OFR Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet/Fysioterapeuterna).

Bestämmelserna gäller för de yrkesgrupper som traditionellt sett omfattas av Vårdförbundets avtalsområde, till exempel sjuksköterskor och barnmorskor. Det innebär att de särskilda centrala och lokala arbetstidsbestämmelser som finns med Vårdförbundet går att fortsätta tillämpa för dessa yrkesgrupper, oavsett facklig tillhörighet. Det är samma hantering av avtalen som gäller för andra yrkesgrupper med särskilda arbetstidsbestämmelser, till exempel läkare (bilaga Specialbestämmelser) och lärare (bilaga M).

− Många verksamheter i välfärden bedrivs dygnet runt, vilket gör att arbetstidsförläggningen är av stor betydelse för både verksamhet och medarbetare. En grundläggande förutsättning är att det finns tydlighet om vilka arbetstidsbestämmelser som gäller, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef SKL.

− Som professionsförbund för bland annat barnmorskor, träffar vi kollektivavtal om villkor för våra yrkesgrupper och deras arbetsuppgifter. Våra professioner har gemensamma utgångspunkter för vårdens viktiga uppdrag, säger Annelie Söderberg, förhandlingschef Vårdförbundet.

Mål och inriktning inför avtalsrörelsen 2019

SKL och Sobona överlämnade i slutet av december mål och inriktning till OFR Hälso- och sjukvård inför avtalsrörelsen 2019. En ny huvudöverenskommelse, HÖK, ska förhandlas under våren.

Det nuvarande avtalet med OFR Hälso- och sjukvård bygger på lokal lönebildning och innehåller flera åtgärder som ska stödja det lokala arbetet med att förbättra arbetsmiljön och att möta kompetensförsörjningsutmaningen.

Fakta

Det nuvarande avtalet med OFR Hälso- och sjukvård löper ut den 31 mars 2019.

Från och med 1 april 2019 består OFR Hälso- och sjukvård enbart av Vårdförbundet, då Fysioterapeuterna har sagt upp avtalet och istället begärt inträde i AkademikerAlliansen.

Avtalsförhandlingarna rör omkring 90 000 medarbetare inom Vårdförbundets avtalsområde.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lena Schaller
    Förhandlare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!