Publicerad: 12 juni 2020

Nyhet

Arbetsmiljöverkets planerade tillsyn av kommuner och regioner återupptas till hösten

Under året har Arbetsmiljöverket planerat tillsyn av kommuner och regioner med fokus på hur förtroendevalda följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Inspektionerna av den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet är uppskjutna på grund av smittspridning av covid-19. Enligt verkets planering kommer inspektioner på distans av kommunerna igång under hösten. Ingen tidpunkt är fastställd för när dessa inspektioner kommer att genomföras.

Tillsyn av regioner

Inspektioner av regionerna påbörjas i början av 2021.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!