Publicerad: 9 juni 2020

Nyhet

Arbetsmiljöverket inspekterar skyddsutrustning inom vård och omsorg

Behovet av personlig skyddsutrustning för att skydda arbetstagare från smittrisker är stort under pågående pandemi.

All personlig skyddsutrustning som används ska skydda personalen från att smittas och ha gått igenom en bedömning som visar att den uppfyller kraven för hälsa och säkerhet, det vill säga vara CE-märkt eller ha ett tillfälligt tillstånd från Arbetsmiljöverket och vara märkt med ”Covid-19”.

Syfte och genomförande

Arbetsmiljöverkets syfte med tillsynen är att genom inspektion och kontroll av personlig skyddsutrustning enligt AFS 2001:3 bidra till att personlig skyddsutrustning som används under Covid-19 uppfyller gällande krav och ger det skydd som är tänkt för att arbetstagare inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen.

Tillsynen av sjukvården inom regionerna, kommunal vård och äldreomsorg samt privat vård och omsorg genomförs på distans. Tillsynen startar 10 juni och pågår fram till 31 augusti.

Personlig skyddsutrustning som skydd mot covid-19, Arbetsmiljöverket

Personlig skyddsutrustning ska vara testad och säker, pressmeddelande från Arbetsmiljöverket

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!