Publicerad: 15 augusti 2019

Nyhet

Arbetsmiljöverket inspekterar kemikaliehantering

Under hösten fortsätter Arbetsmiljöverket tillsynskampanjen om kemikaliehantering som påbörjades under hösten 2018.

Vad gäller verksamheter inom regioner och kommuner är det främst praktiska delar i skolornas utbildning (exempelvis fordonsgymnasium och frisörutbildning) och skolornas kemisalar samt specialistläkarverksamhet inom öppenvård som kan komma att inspekteras.

Kemiinspektionerna kommer huvudsakligen att fokuseras på följande föreskrifter och paragrafer:

AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker

  • 6 § Förteckning av kemiska riskkällor som förekommer i verksamheten.
  • 10 § Resultatet av en riskbedömning och besluten om åtgärder ska dokumenteras.
  • 13 § Arbetstagare ska informeras om hälso- och olycksfallsrisker som är förbundna med kemiska riskkällor som förekommer i verksamheten och hur dessa risker ska förebyggas.

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

  • 12 § När kompetensen inom egen verksamhet inte räcker för arbetsmiljöarbetet med kemikalier, ska arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!