Publicerad: 15 juni 2020

Nyhet

Arbetslivet behöver förlängas och förändras

I Sverige ökar antalet barn, unga och äldre snabbare än gruppen som är i arbetsför ålder. För att kunna klara av den ökade efterfrågan av välfärdstjänster, behöver kommuner och regioner rekrytera. Ett sätt att möta rekryteringsbehovet, är att förlänga och förändra arbetslivet.

Det svenska samhället har förändrats kraftigt sedan början av 1990-talet, framförallt inom två områden; den tekniska utvecklingen och förändringar i befolkningsstrukturen. Dessa förändringar har fört med sig flera utmaningar. Utmaningar som till viss del kan hanteras av att vi förlänger och förändrar vårt arbetsliv.

Åtta områden som kan bidra till att fler vill och orkar arbeta längre

För att klara av att ställa om till ett förlängt och förändrat arbetsliv, behöver flera åtgärder genomföras. Några av dessa åtgärder ansvarar staten för och några ligger på arbetsmarknadens parter. Det är slutsatser som SKR presenterar i en skrift.

Skriften pekar ut åtta områden som kan bidra till en långsiktig kompetensförsörjning. De är:

 • Pensions- och anställningsvillkor
 • Omställning och kompetensväxling
 • Livslångt lärande
 • Socialförsäkringar och kollektivavtalade försäkringar
 • Arbetsmiljö
 • Arbetsorganisation
 • Ledning och styrning
 • Attityder

Förlängt och förändrat arbetsliv – Åtta områden som kan bidra till att fler vill och orkar arbeta längre (PDF, nytt fönster)

Viktiga steg har tagits

Under 2020 har viktiga steg tagits inom två områden för att klara denna omställning. Höjningen av pensionsåldersintervallet som inleddes i januari är en viktig faktor för att få fler personer att arbeta längre.

I maj kom SKR, Sobona och facken inom kommunal och regional sektor överens om ett nytt kompetens- och omställningsavtal. Delar i avtalet som stärker kompetensförsörjningen i kommuner och regioner är bland annat att tidsbegränsat anställda omfattas av förebyggande och kompetenshöjande insatser, att arbetstagare som varit sjukfrånvarande och blivit färdigrehabiliterade omfattas av avtalet, och att avtalet anpassas till den höjda pensionsåldern i det allmänna pensionssystemet.

Coronapandemins påverkan

Coronapandemin har inneburit nya utmaningar och förändringar på arbetsmarknaden med stigande arbetslöshet som en följd. Dock finns de strukturella utmaningarna kvar med demografiska förändringar, teknologisk utveckling och globalisering. Effekter av pandemin kommer att påskynda en del utmaningar och fördröja andra. Det är dock viktigt att ha både det kortsiktiga och långsiktiga perspektivet i åtanke samtidigt. Därför lyfter denna skrift de mer långsiktiga utmaningar som fanns före krisen.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Tor Hatlevoll
  Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!