Publicerad: 17 december 2020

Nyhet

750 miljoner avsätts för omställning och kompetensutveckling i välfärden

Omställningsfondens styrelse har beslutat att under perioden 2021-2023 avsätta 250 miljoner årligen för förebyggande insatser.

Möjligheten till tidig omställning och kompetensutveckling är numera en permanent del och resultat av det nya kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR som tecknats mellan arbetsmarknadens parter inom välfärdssektorn den 1 maj 2020.

Medel för förebyggande insatser syftar till att skapa förutsättningar för omställning och kompetensutveckling under hela arbetslivet samtidigt som de möter sektorns kompetensförsörjningsbehov och den allt snabbare utvecklingen av verksamhet, organisation och arbetssätt. Syftet är därmed även att minimera risken för uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Omställnings- och kompetensutvecklingsinsatser administreras av Omställningsfonden på uppdrag av arbetsmarknadens parter inom kommun och regionsektorn.

​750 miljoner till kompetensutveckling i välfärden, Omställningsfonden

Kompetensutveckling under flera år

Över 60 000 medarbetare i 120 olika yrkesgrupper har redan fått vidareutbildning och kompetensutveckling i syfte att möta sektorns kompetensförsörjningsbehov.

Omställningsfonden har i uppdrag att fortsatt stödja arbetsgivare och lokala fackliga företrädare i arbetet med bland annat förebyggande insatser.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Sabina Bajraktarevic
    Förhandlare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!