Publicerad: 3 juni 2020

Fråga och svar

9. Avslut och väg framåt

Vi som centrala parter hoppas att ni som genomfört denna digitala workshop har fått med er intressanta inspel till ert lokala arbete kring lönebildning och lönespridning.

Ytterligare verktyg och förslag?

Har ni ytterligare exempel på verktyg och exempel ni skulle vilja dela med er av? Mejla då dessa till oss enligt kontaktuppgifter.

Uppföljning och utvärdering av ert arbete?

Är ni som organisation intresserade av att under kommande åren arbeta med att försöka nå en ändamålsenlig lönestruktur och ökad lönespridning och samtidigt ge centrala parter möjlighet till att efter några år intervjua er kring framgångsfaktorer i ert arbete? Mejla då gärna till oss enligt kontaktuppgifter.

Kontakt

SKR
Vincent Paciello Lundvall, 08-452 72 84, vincent.paciellolundvall@skr.se
Karin Nordin, 08-452 77 65,
karin.nordin@skr.se

Sobona
Cecilia Tazewell, 08-452 72 69, cecilia.tazewell@sobona.se

Vision
Carl Eos, 08 789 64 41, Carl.Eos@Vision.se

Akademikerförbundet SSR
Malin Fröjmark, 08-617 44 39, malin.frojmark@akademssr.se

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!