Publicerad: 3 juni 2020

Fråga och svar

8. En inspirationsföreläsning om individuell och prestationsbaserad lön med Teresia Stråberg, IPF

Teresia Stråberg, forskare och konsult vid IPF – Institutet för personal och företagsutveckling - berättar om sin forskning kring rättviseupplevelser i samband med individuell lön.

Diskussionsfrågor

Frågor angående lönerättvis

  1. Vad tänker du när du hör begreppet lönerättvisa, det vill säga vad betyder det för dig?
  2. Kan en löneförhöjning anses vara rättvis, även om den som fått den inte anser det?
  3. Är det rättvist att de som arbetar lite bättre och upplevs bidra mer till verksamheten också belönas lite mer?
  4. Är det rättvist att två personer med olika bakgrund, ålder och kön, som utför sitt arbete precis lika bra, ska ha olika lön?

Frågor angående lönekriterier

  1. Hur kan man göra lönekriterierna trovärdiga och användbara?
  2. Hur skapar man verklig förståelse kring kriterierna?
  3. Hur kan man skapa samsyn kring vad som ska belönas?

Frågor angående utmaningar och framgångsfaktorer kring kommunikation/motivation

  1. Vilka utmaningar möter du i din vardag gällande kommunikation/motivation kring lönefrågor?
  2. När fungerar det bäst? Under vilka förhållanden/situationer? Vad är det som gör att det fungerar?

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!