Publicerad: 3 juni 2020

Fråga och svar

5. Verktyg – exempel på hur lönespridning kan främjas

Verktyg 1 - Hur uppnår vi målbilden om lönespridning?

I denna film ges exempel på faktorer och arbetssätt som främjar en ökad lönespridning

 • Ett förarbete med lönekartläggningar och arbetsvärderingar
 • Framtagande av målbild om en framtida önskvärd lönestruktur
 • Den interna besluts- och förankringsprocessen med politisk ledning, chefer, fackförbund etcetera
 • Kommunicering utåt till chefer och medarbetare
 • Måluppföljning

Exemplet kommer från en större region.

Bilder från filmen: önskvärd lönestruktur och förankringsarbete (PDF, nytt fönster)

Diskussionsfrågor

 1. Arbetar ni med motsvarande verktyg?
 2. Om nej, skulle ni kunna implementera hela eller delar motsvarande detta?
 3. Om ja, hur ligger ni till utvecklingsmässigt jämfört med vad ni hört?
 4. Finns det delar ni kan komplettera med?

Verktyg 2 – Att som chef se lönestrukturen och chefssamverkan

I denna film får vi exempel på hur man kan visualisera lönespridningen inom en enhet och hur en enskild chef kan få en ökad förståelse för hur det ser ut med den egna gruppens lönestruktur. Vi får också höra om hur chefer kan samverkan i att identifiera vilka som bör prioriteras. Exemplet kommer från Region Uppsala, Folktandvården.

Verktyg 3 – Identifiering av viktiga processer och nyckelfunktioner

I denna film ges exempel på hur en verksamhet kan arbeta med att identifiera viktiga processer, nyckelfunktioner och nyckelindivider för att på så sätt arbeta med prioriteringar utifrån löneperspektivet. Exemplet kommer från Norrtälje kommun.

Bilder från filmen: Viktiga processer och nyckelfunktioner (PDF, nytt fönster)

Verktyg 4 – Att synliggöra lönestrukturen, stödverktyg till chefen

I den här filmen får vi höra hur en chef kan se lönestrukturen sina medarbetare och hur chefen får stöd i att använda detta. Exemplet kommer från Örebro stad.

Bilder från filmen: Chefsverktyg vid lönespridning (PDF, nytt fönser)

Verktyg 5 – Förutsättningar för att som chef våga öka lönespridningen

I denna film går vi igenom viktiga förutsättningar för att som chef våra öka lönespridningen. Filmen är baserad på samlade erfarenheter från SKR:s förhandlare.

 • Lönebildning som en del i verksamhetsplaneringen
 • Transparens, förankring och dialog om lönebildningsprocessen
 • Framtagning av lönekriterier som en del av lönebildningsprocessen med mera

Bilder från filmen: Våga lönesprida (PPT, nytt fönster)

Diskussionsfrågor – chefers roll, film 2-5

 1. Arbetar ni i dag på motsvarande sätt?
 2. Om nej, skulle ni kunna implementera hela eller delar motsvarande det som omnämns i filmen?
 3. Om ja, hur ligger ni till utvecklingsmässigt jämfört med vad ni hört?
 4. Finns det delar ni kan komplettera med?

Verktyg 6 – Nya nyckelroller för verksamheten

I denna film får vi höra om hur man genom att skapa nya funktioner och roller inom verksamheten kan bidra till att bättre uppnå verksamhetsmålen. Som en indirekt effekt uppnås även en ökad lönespridning. Exemplet kommer från Gävle kommun.

Verktyg 7 – Karriärutvecklingsmodeller

Hur kan man skapa tydlighet för chefer och medarbetare i de utvecklingsmöjligheter och de karriärvägar som finns? I detta exempel får vi se vilka fördelar som ett karriärsystem kan medföra. Exemplet kommer från Västra Götalandsregionen.

Film om karriärutvecklingsmodeller, Vimeo

Diskussionsfrågor – nya verksamhetsroller för medarbetarna, film 6-7

 1. Arbetar ni i dag med motsvarande verktyg?
 2. Om nej, skulle ni kunna implementera hela eller delar motsvarande det som omnämns i filmen?
 3. Om ja, hur ligger ni till utvecklingsmässigt jämfört med vad ni hört?
 4. Finns det delar ni kan komplettera med?

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!