Publicerad: 31 oktober 2018

Fråga och svar

4. Varför är lönespridning viktigt

I denna film problematiseras och vidareutvecklas det som framförts hittills vad gäller kompetensförsörjning och frågan om lönekarriär.

Diskussionsfrågor

Lönestruktur och lönespridning

  1. För yrkesgrupper med en sammanpressad lönespridning, hur ser ni att dessa yrken kan utvecklas för att vara attraktiva i framtiden?
  2. Vad är framtidsperspektivet för dessa yrken i ljuset av kompetensförsörjningen?

Lönekarriär och karriärvägar

  1. Vad finns det för utvecklingsmöjligheter inom ett yrke?
  2. Vilka karriärsteg utanför yrkesgruppen är vanliga och därmed att se som en del av en yrkeskarriär?
  3. Hur ser skillnaderna ut mellan olika yrkesgrupper vad gäller karriärvägar?
  4. Om skillnader finns, varför tror ni att det är så?

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!