Publicerad: 3 juni 2020

Fråga och svar

1. Introduktion

Diskussionsfrågor

  1. Nu har ni hört centrala parters syn gällande syftet med workshopen. Vilka är era mål och syften med att delta i workshopen?
  2. Vilka anser ni är era största utmaningar vad gäller lönespridning?
  3. Skiljer sig dessa åt, sett från arbetsgivarsidan respektive den fackliga sidan?

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!