Publicerad: 30 oktober 2018

Fråga och svar

1. Introduktion

Diskussionsfrågor

  1. Nu har ni hört centrala parters syn gällande syftet med workshopen. Vilka är era mål och syften med att delta i workshopen?
  2. Vilka anser ni är era största utmaningar vad gäller lönespridning?
  3. Skiljer sig dessa åt, sett från arbetsgivarsidan respektive den fackliga sidan?

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!