Publicerad: 8 januari 2020

Fråga och svar

Vilken etikett gäller för distriktssköterskebarnmorska?

Distriktssköterskebarnmorska kodas efter mest-kriteriet, det vill säga kodas antingen med etikett 205011 Barnmorska, mottagning/rådgivning eller etikett 206011 Distriktssköterska.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!