Publicerad: 8 januari 2020

Fråga och svar

Rektor folkhögskola regleras inte av skollagen. Hur ska de klassificeras?

De bör kodas med etikett 104011 Rektor.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!